เพลง   :   เทวราช
ศิลปิน  :   ไก่ ดวงตะวัน
              น้องนุช ศิษย์นางสาวต่องแต่ง